Algemene voorwaarden

Voorwaarden Haaksman Tweewielers

 

Deze overeenkomst betreft de service met betrekking tot het huren van fietsen van Haaksman Tweewielers. Door het gebruikmaken van deze service gaat de huurder akkoord en accepteert hij de hier beschreven voorwaarden.

1. Algemeen
1.1 Vanaf dit punt zal er verwezen worden naar een ‘fiets’ bedoelende de gehuurde fietsen en de daarbij behorende accessoires zoals;  fietstassen, fietscomputers, sloten, etc.
1.2 De huurder accepteert en geeft zijn/haar akkoord onder deze overeenkomst voorafgaand aan de start van de huurperiode. Vanaf dit moment zijn deze voorwaarden van kracht.
1.3 Voorafgaand aan de huurperiode, verschaft de huurder een kopie van zijn rijbewijs,ID of paspoort aan de verhuurder (Haaksman Tweewielers).
1.4 De verhuurder blijft ten alle tijden eigenaar van de fietsen.

2. Huurprijzen, borg en betaling
2.1 Het huurtarief dient voorafgaand aan de huurperiode voldaan te worden, tenzij de huurder en verhuurder een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin anders staat weergegeven.
2.2 De door de verhuurder vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 De borg bedraagt € 50, - per reservering. Dit bedrag moet voorafgaand aan de start van de huurperiode contant worden voldaan.
5.4 Het is de verhuurder toegestaan om de borg in te houden bij tijdens de huurperiode opgedane schade/verlies /diefstal van de fietsen.

3. Levering en ophalen
3.1 Voorafgaand aan de huurperiode, inspecteert de verhuurder de fietsen en levert deze in een goede conditie op de afgesproken locatie en tijd.
3.2 Als, onopzettelijk, gebreken of schade over het hoofd zijn gezien door de verhuurder, dient de huurder dit direct te melden bij de verhuurder. Dit betekend dat de huurder verantwoordelijk is om te controleren of de fietsen daadwerkelijk in een goede staat verkeren zoals beschreven in 3.1.
3.3 Aan het einde van de huurperiode, dient de huurder de fietsen op dezelfde locatie af te geven als waar de verhuurder de fietsen geleverd heeft aan het begin van de huurperiode, tenzij de huurder en verhuurder anders overeenkomen.

4. Aansprakelijkheid en risico’s.
4.1 De huurder dient de fietsen zorgvuldig te behandelen en gebruiken. Verder is de huurder verantwoordelijk is voor elke vorm van schade of verlies/diefstal van de fietsen. De kosten die verbonden zijn aan schade, verlies of diefstal zullen bij de huurder worden verhaald, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De huurder is verplicht elke vorm van schade, gebreken en verlies van de fietsen zo spoedig mogelijk bij de verhuurder te melden.
4.3 Tijdens de huurperiode is het de huurder niet toegestaan om aanpassingen te verrichten aan de fiets. Voor herstelwerkzaamheden moet de huurder contact opnemen met de verhuurder, die vervolgens het herstel zal verrichten, tenzij anders wordt overeengekomen.
4.4 Gedurende de huurperiode mogen de verhuurde fietsen niet worden uitgeleend aan derden.
4.5 Boetes en verkeersovertredingen zijn voor de rekening van de huurder.
4.6 Het maximumgewicht dat de fietsen mogen dragen mag niet overschreden worden. Elke vorm van schade als gevolg van het overbeladen van de fietsen komt voor rekening van de huurder.
4.7 Het huren van fietsen van Haaksman Tweewielers is op eigen risico. De verhuurder is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor elke vorm van schade aan kleding, lichamelijk letsel en dergelijken.


TerugContactgegevens

Routebeschrijving


Openingstijden

Maandag:  8:30 - 18:00
Dinsdag:  8:30 - 18:00
Woensdag:  8:30 - 18:00
Donderdag:  Gesloten
Vrijdag:  8:30 - 18:00
Zaterdag:  8:30 - 15:30
Zondag:  Gesloten


Aldo
Azor
Brennabor
Cortina
Qio
RIH
Victoria